Disclaimer

www.vakantiewoningenfrankrijk.nl behoort tot de internationale merknaam RELAXHOMES.  In de hierna vernoemde tekst zal www.vakantiewoningenfrankrijk.nl telkens vervangen worden door RELAXHOMES.

De verantwoordelijke organisatie is:

ZionMedia BVBA
Hovenierstraat 44
9940 Evergem
België
Tel: +32 9 330.01.77
BTW nummer: BE 0806.530.254

1. Algemeen: 
RelaxHomes is een online website voor het vinden van vakantieverblijven die te huur staan. RelaxHomes is geen tussenpersoon en is niet betrokken bij overeenkomsten gesloten tussen verhuurders en huurders.  RelaxHomes zal niet als bemiddelaar optreden bij de totstandkoming van huurovereenkomsten voor de woonruimte. Met name wordt de aanbieder noch een aan hem gelieerd bedrijf geen partij bij de overeenkomst tussen de verhuurder en de huurders.

2. Beschrijvingen Vakantieverblijven
Relaxhomes is niet verantwoordelijk voor de content op de website die door gebruikers is gegenereerd. RelaxHomes kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de effectiviteit van een individuele pagina, maar wel voor de effectiviteit van platform als geheel.  RelaxHomes is niet verantwoordelijk voor de juistheid van teksten van verhuurders, maar verhuurders zijn dat wel.

3. Klachten
RelaxHomes is geen partij in overeenkomsten die verhuurders sluiten met huurders. Als klachten RelaxHomes bereiken via een huurder zal altijd het volgende protocol gevolgd worden: RelaxHomes stuurt de klacht door naar de verhuurder met het verzoek om commentaar. Dit commentaar wordt teruggekoppeld naar de klager en afhankelijk van de situatie zal RelaxHomes proberen het ongenoegen ten goede te keren. Als klachten evident terecht zijn zal RelaxHomes bij de verhuurder aandringen op verandering en bij herhaling genoodzaakt zijn in te grijpen.

4. Recht
Op alle overeenkomsten en/of aanbiedingen van, dan wel aan, RelaxHomes is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. De absoluut bevoegde rechter te Gent is bevoegd kennis te nemen van alle geschillen, ongeacht de grondslag, die tussen partijen in verband met deze overeenkomsten en/of aanbiedingen ontstaan.